IoT Hub DataFly

Připojte senzory do Internetu věcí…

Mobirise

Pro bezdrátový monitoring procesů v průmyslových i neprůmyslových aplikacích

Využití cloudových aplikací k ukládání, vyhodnocení a vizualizaci měření

Vizualizace měření na platformě Tanix s možností nastavení alarmů a notifikací

Využití IoT Hubu DataFly

Automatizovat procesy a vyhodnotit

Uložit data

Přenést data

Změřit veličiny

Měření v budovách

Bezdrátová komunikace jednotek je zajištěna komunikační technologií WiFi. Je možné využít existujících podnikových sítí bez nutnosti instalace další infrastruktury. Pro připojení do WiFi sítě je využita RS 485 / WiFi-MQTT GATEWAY (GW) od firmy Papouch. K jedné GW je možné připojit více snímačů různých fyzikálních veličin (teplota, tlak, vlhkost, CO2, atd.). Jednotlivé snímače jsou ke GW připojeny drátovým vodičem. GW vyžaduje externí zdroj napájení, což v budovách není zásadním omezením. Měření jednotlivých veličin může být provedeno v krátkých intervalech (od 10 s).

Mobirise

Venkovní měření
– lokální bezdrátová síť

Bezdrátová komunikace jednotek je zajištěna komunikační technologií LoRa. Pro komunikaci je využita LoRa GATEWAY firmy MULTITECH s možností pokrytí plochy jednotek km2 (např. pole, louky, vinice atp.). Pro připojení senzorů do lokální LoRa sítě je vyžadována nová LoRA GATEWAY (GW) od firmy BD SENSORS. Jednotlivé snímače fyzikálních veličin mohou být připojeny přímo k GW přes připojovací konektor anebo prostřednictvím kabelů přes průchodku. GW firmy BD SENSORS umožnuje bateriové napájení. Měření jednotlivých veličin může být provedeno v konfigurovatelném intervalu (od 1 minuty), přičemž s rostoucím intervalem se prodlužuje doba provozu bez nutnosti výměny baterie.

Mobirise

Venkovní měření
– globální bezdrátová síť

Bezdrátová komunikace jednotek je zajištěna komunikační technologií LoRa. Pro komunikaci je využita LoRa Českých Radiokomunikací, která porývá velkou část České republiky. Pro připojení senzorů do globální LoRa sítě je vyžadována nová LoRA GATEWAY (GW) od firmy BD SENSORS. Jednotlivé snímače fyzikálních veličin mohou být připojeny k GW přes připojovací konektor anebo prostřednictvím kabelů přes průchodku. GW firmy BD SENSORS umožnuje bateriové napájení. Měření jednotlivých veličin může být provedeno v konfigurovatelném intervalu (od 1 minuty), přičemž s rostoucím intervalem se prodlužuje doba provozu bez nutnosti výměny baterie.

Mobirise

Vizualizace měření s využitím IoT platformy Tanix

Pro přihlášení do systému klikněte na toto tlačítko

Kontaktní osoba

Mobirise

Jan Haničinec

Produktový manažer

+420 572 411 428
jan.hanicinec@bdsensors.cz